Sesiune curentă

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti
Departamentul de Electrotehnică
Facultatea de Inginerie Electrică

- Ediţia 2016 (13 mai) -
Comisia de examinare
Prof.dr.ing. Florin CONSTANTINESCU - preşedinte
Prof.dr.ing. Gabriela CIUPRINA
Prof.dr.ing. Emil CAZACU
S.l.dr.ing. Dragos NICULAE
S.l.dr.ing. Lucian PETRESCU
S.l.dr.ing. Alexandru GHEORGHE
Dr.ing. Mihai MARIN
Student Denis-Cristiana CHIRIACOV- secretar


Programul complet al acestei ediţii poate fi consultat la link-ul următor

SCSS - 2016 - Program

     Prima pagină