Introducere


Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

Departamentul de Electrotehnică
Facultatea de Inginerie Electrică
E

lectrotehnica are ca obiect aplicaţiile în tehnică ale fenomenelor electrice şi magnetice, iar "Bazele teoretice ale electrotehnicii" (numită, mai scurt, şi "Bazele electrotehnicii") se ocupă cu studiul (cu "teoria") fenomenelor electrice şi magnetice din punctul de vedere al aplicaţiilor pe care aceste fenomene naturale le au – sau le pot avea – Ón tehnică, prin "reproducerea" lor conştientă (intenţionată) cu diverse echipamente, aparate şi instalaţii, Ón scopul obţinerii unor efecte utile Óntr-o anumită activitate.
Î

n acest sens aducem o invitaţie oficială tuturor studenţilor care doresc sa facă ceva în plus, dincolo de orele de curs / seminar / laborator pentru a-şi lărgi orizontul ştiinţific şi pentru a-şi dezvolta capacitatea de comunicare într-un mediu propice. Oricine îşi poate găsi vocaţia sau înclinarea spre un domeniu anume, iar participarea la o Sesiune de Comunicări Ştiintifice Studenţeşti poate fi poarta spre acest orizont.
C

atedra de Electrotehnică vă stă la dispoziţie cu teme foarte variate care pot acoperi o gamă deosebit de largă de domenii:
  • Circuite electrice;
  • Probleme de câmp electric;
  • Probleme de câmp magnetic;
  • Modelarea câmpului electromagnetic;
  • Metode numerice în inginerie;
  • ... şi multe alte teme.
N

u ezitaţi să vă contactaţi profesorii pe care îi aveţi la orele de curs / seminar / laborator ale materiilor din aceste domenii pentru idei pe care le deţineţi deja sau rugându-i să vă ofere teme de cercetare.
Comitetul de organizare

     Prima pagină